Navigace

Obsah

POPLATEK ZE PSA 

Poplatek ze psa platí držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Starý Jičín.

Poplatek se platí ze psů, starších 3 měsíce.

Držitel psa je povinnen vyplnit formulář - Oznámení o chovu psa a ten doručit podepsaný na Obecní úřad Starý Jičín - účtárnu.

VYHLÁŠKA OBCE STARÝ JIČÍN č.3/2009, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volný pohyb psů na území obce Starý Jičín zde ke stažení.

 

Roční poplatek za psa jsou povinni platit všichni držitelé psů v obci, podle vyhlášky č. 4/2010 o místním poplatku ze psů a to ve výši:

Pes v rodinném domě 400,- Kč za 1 psa
800,- Kč za každého dalšího psa téhož majitele
Pes v bytovém domě 500,- Kč za 1 psa
1.000,- Kč za každého dalšího psa téhož majitele
Poživatel starobního či invalidního důchodu 200,- Kč za 1 psa

 

Poplatek je každoročně splatný nejpozději do 30.4. daného roku.

Složenky se nezasílají. Podrobnější informace ve Vyhlášce č. 4/2010, která nabyla účinnosti dnem 01.01.2011.

Na obecním úřadě je možné hradit finanční platby bezhotovostní platební kartou.

 

Formuláře:
Oznámení o chovu psa (přihlašovací lístek) zde ke stažení.
Odhlašovací lístek psa zde ke stažení.

 

 

Bližší informace:  
Lenka Ulrychová tel. 556 785 151, e-mail: ulrychova@stary-jicin.cz
   

Aktualizace: 27.03.2017