Navigace

Obsah

SVOZ TUHÉHO DOMOVNÍHO ODPADU - POPELNICE 

Občan, přihlášený k trvalému pobytu v obci Starý Jičín, je povinnen hradit poplatek za odvoz tuhého domovního odpadu (TDO) a vyplnit "PŘIHLAŠOVACÍ LÍSTEK PRO POPLATNÍKAVlastnoručně podepsaný jej doručit na Obecní úřad Starý Jičín - účtárnu.

 

Poplatek na rok 2019 činí 480,- Kč za 1 obyvatele a je splatný k 30.6. daného roku. Poštovní poukázky se nezasílají.

Svoz odpadu probíhá každých 14 dnů, vždy lichý týden ve čtvrtek.


 

ÚHRADA POPLATKU:

 


 V OBCI STARÝ JIČÍN SE TŘÍDÍ ODPADObec Starý Jičín spolupracuje s firmou EKOKOM, která finančně podporuje třídění odpadů (sklo, plasty, papír) v případě, že je zajištěno jeho další využití:

 

Systém nakládání s komunálním odpadem upravuje vyhláška obce č. 2/2010 (a její následující dodatky).  Více v sekci Platné vyhlášky.

 

JAK TŘÍDÍME:

 


 

Bližší informace poskytne:       

Vedoucí technických služeb - třídění a svoz TDO:

Miloslav Vahala DiS., tel: 556 785 153, e-mail: vahala@stary-jicin.cz

 

Účetní - popatky za svoz TDO

Lenka Ulrychová, tel: 556 785 151, e-mail: ulrychova@stary-jicin.cz

                                                         

Aktualizace: 04.01.2018