Navigace

Obsah

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Obec Starý Jičín je od 1.1.2018 zřizovatelem/poskytovatelem terénní služby sociální péče - pečovatelské služby. Pečovatelská služba je zaregistrovaná Moravskoslezským krajem a je zapsaná v elektronickém registru poskytovatelů sociálních služeb - ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Služba se poskytuje v domácnostech uživatelů/klientů, na celém území obce Starý Jičín ( v obcích Starý Jičín, Vlčnov, Jičina, Janovice, Petřkovice, Palačov, Starojická Lhota, Dub, Heřmanice).

Zřizovatele pečovatelské služby zastupuje starosta obce - Ing. Rudolf Hrnčíř.

Vedoucí sociálních služeb Starý Jičín a sociální pracovník pečovatelské služby - Bc. Jana Černá.

Pečovatelská služba má v současnosti 3 stále pracovníky a 1 pracovníka na zástup.

Sociální služby Starý Jičín jsou organizační složkou obce Starý Jičín, pečovatelskou službu poskytuje dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb.

 

Posláním pečovatelské služby: je podpora osob v jejich nepříznivé sociální situaci, ve které se ocitly z důvodu svého věku, zdravotního postižení, chronického onemocnění nebo po úrazu - kdy nejsou schopny tyto situace řešit samostatně a potřebují tím pomoc jiné fyzické osoby. Aby mohli co nejdéle žít svůj dosavadní způsob života ve svém přirozeném prostředí, při zachování vztahů se svými blízkými, přáteli, známými nebo sousedy.

Okamžitá kapacita služby je poskytnutí péče 2 osobám, ve všední dny v době od 6.30 do 16.00 hodin.

 

Cíle pečovatelské služby:

Poskytované úkony a činnosti:

 

Pečovatelská služba je určena osobám (cílové skupiny osob):

osobám od 19 let

dále

 

Pečovatelská služba není určena, neposkytuje se:

 

Zásady poskytování pečovatelské služby:

 

Pečovatelská služba bez úhrady se poskytuje:

 

Postup zahájení poskytování pečovatelské služby:

Kontaktujte prosím sociální pracovnici telefonicky nebo osobním setkáním v kanceláři (viz. kontakt). V případě zájmu zájemce/žadatele o poskytování pečovatelské služby bude domluveno samotné jednání/sociální šetření sociální pracovnicí v jeho domácnosti. Jestliže se zájemce/žadatel rozhodne pečovatelskou službu využívat, dohodne se spolupráce - jaké úkony se rozhodne zájemce/žadatel využívat a časový rozsah jejich poskytování, vše na základě podepsání písemné Smlouvy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    2.7.2018,   Bc. Jana Černá