Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář akcí

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

OBECNÍ POLICIE STARÝ JIČÍN  Obecní policie sídlí v budově obecního úřadu.

Strážník Obecní policie v obci Starý Jičín při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku plní zejména tyto úkoly :

  • přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku,

  • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,

  • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,

  • podílí se na dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu,

  • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku v obci a v rozsahu svých pravomocí a oprávnění činí opatření k jeho obnovení,

  • podílí se na prevenci kriminality v obci,

  • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích,

  • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,

  • provádí odchyt toulavých psů a řeší jejich následné umístění,

  • plní další specifické úkoly pro Obec Starý Jičín a úkoly zadané Radou obce.

 

Kontakt:    
Obecní policie Starý Jičín 
742 31  Starý Jičín č.p.133 
 
Jan Slepák - strážník obecní policie

tel: 556 785 158, 607 816 055

e-mail: Slepak@stary-jicin.cz ,   jan.slepak@seznam.cz