Obec Starý Jičín
Starý Jičín

Koordinátorka terénní péče

KOORDINÁTORKA TERÉNNÍ PÉČE ve Starém Jičíně
 

Pracovní náplní koordinátorky terénní péče je přijímat a operativně řešit požadavky přicházející od občanů, kteří nutně vyžadují pomoc.

Mohou to být samotní postižení lidé, či senioři, jejich blízcí či jiné pečující osoby, které potřebují získat konkrétní informace, osvojit si techniku určitých výkonu (převazy, polohování, celková hygiena, aplikace inzulínu apod.) ale také ti, kteří jsou osamoceni a potřebují pomoci se zajištěním základních životních potřeb (nákupy, úklid, dovoz oběda, kontakt s praktickým lékařem) a další.

K zajištění všech výše uvedených služeb budou aktuálně využívány stávající registrované sociální a zdravotní služby v okolí. Nedílnou součástí této služby je i spolupráce s praktickým i odborným lékařem. Cílem celého projektu je propojit všechny složky primární péče (nemocného, rodinu, praktického lékaře, domácí péči, pečovatelskou službu) a zefektivnit tak poskytované služby.

Neméně důležitý je záměr aktivizovat samotného nemocného i pečující osoby tím, že budou mít možnost učit se i doposud neosvojeným technikám, dále získat potřebné informace a praktické rady, kterými mnohdy sami dokáží zajistit pro svého blízkého velmi kvalitní a komplexní péči.

 Koordinací terénních služeb v obci Starý Jičín je pověřena:

Mgr. Hana Vlhová
tel.: 728 738 694 
e-mail: hana.vlhova@seznam.cz

www.poradnavlhova.cz

 

Poradna se nachází v budově Pečovatelského domu.

Adresa: Starý Jičín - Vlčnov č.p. 35, 742 31 Starý Jičín.

K dispozici je zde od pondělí do pátku v době od 14:00 do 19:00 hodin.

Je nutné, se předem telefonicky objednat.

 
 

Aktualizace: 25.01.2017

 

 

 

lhoty

ČEZ - PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

SOCIÁLNÍ SLUŽBY OBCE SOSsj

SOSsj

munipolis

Hlášení závad

hlášení závad