Obec Starý Jičín
Starý Jičín

Ceník služeb SOS sj

Obec Starý Jičín

Obec Starý Jičín

Sociální služby Starý Jičín

742 31 Starý Jičín, Vlčnov č. 35

SOSsj

 

 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA – Ceník

základních činností dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb.

___________________________________________________________________________

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o svou osobu:

 • pomoc a podpora při podání jídla a pití………….………...……..……130 Kč/hodina
 • pomoc při oblékání, svlékání včetně speciálních pomůcek …….……..130 Kč/hodina
 • pomoc při prostorové orientaci, samotném přesunu ve vnitřním

  prostoru………………………………………………………….……  130 Kč/hodina

 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík ………………………….…   130 Kč/hodina

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny …………………………….……  130 Kč/hodina
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty …………………….………   130 Kč/hodina
 • pomoc při použití wc …………………………………….………....… 130 Kč/hodina

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy

   a potřebám dietního stravování ……………………………...…….….100 Kč/hodina

 • dovoz nebo donáška jídla do domácnosti …… ………….……..………20 Kč/úkon
 • dovoz nebo donáška jídla druhé osobě v téže domácnosti………….......10 Kč/úkon
 • pomoc při přípravě jídla a pití…….……………………………...….…100 Kč/hodina     
 • příprava a podání jídla a pití ………..……….……………….………...130 Kč/hodina

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 • běžný úklid a údržba domácnosti ………….……………………….… 130 Kč/hodina
 • donáška vody …………………………………………….…………….130 Kč hodina
 • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných

  zařízení ……………………………………………………….………..130 Kč/hodina

 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti např. sezónního úklidu,

  úklidu po malování ……………………….……………………………130 Kč/hodina

 • běžné nákupy a pochůzky …………….…………….……….…...….…130 Kč/hodina
 • velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti ……………..........................................................................115 Kč/úkon
 • praní prádla ...…..………………………………………………………..40 Kč/kg
 • žehlení prádla ...…..……………....………………………………….…..40 Kč/kg 

                                                                                                       

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět………….
 • doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovod zpět…..130Kč/hodina

 

Ceník fakultativních činností dle § 77 zákona. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

 • zapůjčení jídlonosiče …………………………………………………………20 Kč/měsíc
 • dohled, společnost pečovatelky ……………………………..….……....….. 130 Kč/hodina

 

 

Ceník základních i fakultativních činností pečovatelské služby byl schválen Zastupitelstvem obce Starý Jičín na 17. zasedání, dne 20.9.2017.

Ceník nabývá platnosti dne 1.1.2018.

  

Ceník v pdf. formátu zde ke stažení.