Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Návrh změny č. 1 územního plánu pro Obec Starý Jičín

Oznamujeme v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Starý Jičín, sousedním obcím a veřejnosti zahájení projednávání Návrhu změny č. 1 územního plánu pro Obec Starý Jičín a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území, který bude:
společně projednán s uvedeným orgány dne 07. 01. 2019 v 10:00 hodin v zasedací místnosti č. 031 Odboru územního plánování a stavebního řádu, Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín.
vystaven k veřejnému nahlédnutí od 19. 12. 2018 do 06. 02. 2019:
– na Odboru územního plánování a stavebního řádu, Městského úřadu Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín, v kanceláři č. 040. (tel.: 556 768 362, e-mail: h.machac@novyjicin-town.cz)
– na Obecním úřadě Starý Jičín (tel: 556 785 155, e-mail: podatelna@stary-jicin.cz)

Zároveň je do Návrhu změny č. 1 územního plánu pro Obec Starý Jičín a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území možné nahlédnout zde:

1. Textová část ÚP Starý Jičín – změna č.1 – textová část
Příloha: Návrh úplného znění textové části I. ÚP Starý Jičín po změně č.1B s vyznačením navrhovaných změn Příloha č.1 
2. Grafická část
I.3.a) Výkres základního členění území 
I.3.b) Hlavní výkres 
I.3.c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 
II.2.a) Koordinační výkres 
II.2.c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 
3. Vyhodnocení vlivu Návrhu změny č. 1 územního plánu Starý Jičín na životní prostředí ÚP Starý Jičín – změna č.1 – SEA posouzení 
4. Vyhodnocení vlivu Návrhu změny č. 1 územního plánu Starý Jičín na udržitelný rozvoj území ÚP Starý Jičín – změna č.1 – vyhodnocení vlivu na URÚ 

Dotčené orgány a sousední obce vyzýváme v souladu s ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona k uplatnění stanovisek do 30-ti dnů ode dne jednání tj. do 06. 02. 2019.

Každý (občané, fyzické a právnické osoby, organizace) může v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona uplatnit v uvedené lhůtě písemné připomínky, tj. do 06. 02. 2019.
K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
Připomínky zasílejte písemně výhradně na adresu pořizovatele, tj. Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín; případně do datové schránky “ywmb4nc“

 

 

Příloha č. 1: Podněty na Změnu č. 1 územního plánu pro Obec Starý JičínPříloha č. 1: Podněty na Změnu č. 1 územního plánu pro Obec Starý JÚZEMNÍ PLÁN OBCE STARÝ JIČÍNDokument Posouzení návrhu "Územního plánu obce Starý Jičín" z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví ke stažení zde.

Obec Starý Jičín - územní plán - aktualizováno 11. prosince 2008

 Grafická část 2000

Gafická část 5000
Výkresy širších vztahů
Technické vybavení území 2000
Textová částZpráva o uplatňování Územního plánu pro obec Starý Jičín v letech 2008-2012Zpráva o uplatňování Územního plánu pro obec Starý Jičín v letech 2008-2012 byla schválena Usnesením Zastupitelstva obce Starý Jičín č.15 ze dne 12.12.2012.    

Zpráva  zde ke stažení.
Zpráva o uplatňování Územního plánu pro obec Starý Jičín v letech 2012-2016Zpráva o uplatňování Územního plánu pro obec Starý Jičín v letech 2012-2016 byla schválena Usnesením Zastupitelstva obce Starý Jičín č.14 ze dne 22.2.2017.  

Zpráva  zde ke stažení.