Obec Starý Jičín
Starý Jičín

Územní plán obce Starý Jičín

Návrh změny č. 1 územního plánu pro obec Starý Jičín

Oznamujeme dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Starý Jičín, sousedním obcím a veřejnosti v souladu s ustanovením s § 52 stavebního zákona zahájení řízení o upraveném a posouzeném návrhu změny územního plánu, která bude v návaznosti na § 43 odst. 4 stavebního zákona a § 171 – 174 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů, vydána formou opatření obecné povahy.
Návrh změny č. 1 územního plánu pro obec Starý Jičín a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území bude
• veřejně projednán dne 09.12.2019 v 16:00 hodin ve společenské místnosti Hasičské zbrojnice ve Vlčnově č. p. 150
• vystaven  k veřejnému nahlédnutí  od 08.11.2019 do 16.12.2019:

–  na Odboru územního plánování a stavebního řádu,  Městského úřadu Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín, v kanceláři č. 040 (tel.: 556 768 362, e-mail: h.machac@novyjicin-town.cz)
–  na Obecním úřadě Starý Jičín, Starý Jičín č.p. 133 (tel: 556 785 155, e-mail: podatelna@stary-jicin.cz)

Zároveň je do Návrhu změny č. 1 územního plánu pro Obec Starý Jičín a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území možné nahlédnout zde:

Návrh opatření obecné povahy (pdf, 427 KB) jehož nedílnou součástí jsou tyto přílohy:
ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁN PRO OBEC STARÝ JIČÍN:

1. Textová část

ÚP Starý Jičín – změna č.1 – textová část (pdf, 730 KB) Textova cast oduvodneni porizovatel (pdf, 1 MB)

Příloha: Návrh úplného znění textové části I. ÚP Starý Jičín po změně č.1 s vyznačením navrhovaných změn (pdf, 489 KB)


2. Grafická část

I .3.a) Výkres základního členění území (pdf, 2 MB)

I.3.b) Hlavní výkres (pdf, 2 MB)

I.3.c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pdf, 2 MB)

II.2.a) Koordinační výkres (pdf, 4 MB)

II.2.c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (pdf, 2 MB)

Dále je zpracováno:
3. Vyhodnocení vlivu Návrhu změny č. 1 územního plánu Starý Jičín na životní prostředí Obrázek byl odebrán odesílatelem. pdfÚP Starý Jičín – změna č.1 – SEA posouzení (pdf, 1 MB)
4. Vyhodnocení vlivu Návrhu změny č. 1 územního plánu Starý Jičín na udržitelný rozvoj území Obrázek byl odebrán odesílatelem. pdfÚP Starý Jičín – změna č.1 – vyhodnocení vlivu na URÚ (pdf, 297 KB)

nebo je možné nahlédnout na webové stránky Obce Starý Jičín na www.stary-jicin.cz nebo zde.

Při veřejném projednání bude zajištěn výklad územně plánovací dokumentace. Při veřejném projednání lze v souladu s ustanovením § 22 odst. 3 stavebního zákona uplatnit písemně stanoviska, námitky a připomínky, přičemž musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.

Každý (občané, fyzické a právnické osoby, organizace) může v souladu s ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatnit v uvedené lhůtě a to nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání písemné připomínky, tj. do 16.12.2019.

Upozorňujeme dotčené osoby, tj. v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona, vlastníky pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněné investory a zástupce veřejnosti, že mohou podat námitky proti návrhu změny územního plánu a to nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do dne 16.12.2019. Námitka musí obsahovat odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní v souladu s ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 16.12.2019 stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání (§ 50 stavebního zákona) změněny.

Upozorňujeme dotčené osoby, tj. v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona, vlastníky pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněné investory a zástupce veřejnosti, že mohou podat námitky proti návrhu změny územního plánu a to nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do dne 16.12.2019. Námitka musí obsahovat odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

Stanoviska, námitky a připomínky zasílejte písemně výhradně na adresu pořizovatele, tj. Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín (Identifikátor datové schránky: ywmb4nc). Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

 

 

Příloha č. 1: Podněty na Změnu č. 1 územního plánu pro Obec Starý JičínPříloha č. 1: Podněty na Změnu č. 1 územního plánu pro Obec Starý JÚZEMNÍ PLÁN OBCE STARÝ JIČÍNDokument Posouzení návrhu "Územního plánu obce Starý Jičín" z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví ke stažení zde.

Obec Starý Jičín - územní plán - aktualizováno 11. prosince 2008

 Grafická část 2000

Gafická část 5000
Výkresy širších vztahů
Technické vybavení území 2000
Textová částZpráva o uplatňování Územního plánu pro obec Starý Jičín v letech 2008-2012Zpráva o uplatňování Územního plánu pro obec Starý Jičín v letech 2008-2012 byla schválena Usnesením Zastupitelstva obce Starý Jičín č.15 ze dne 12.12.2012.    

Zpráva  zde ke stažení.
Zpráva o uplatňování Územního plánu pro obec Starý Jičín v letech 2012-2016Zpráva o uplatňování Územního plánu pro obec Starý Jičín v letech 2012-2016 byla schválena Usnesením Zastupitelstva obce Starý Jičín č.14 ze dne 22.2.2017.  

Zpráva  zde ke stažení.

Buďte ve spojení:

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Aktuální počasí

Počasí dnes:

3. 7. 2020

oblacnosdestem

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky. Denní teploty 21 až 25°C. Noční teploty 15 až 11°C.

Mapy obce

mapy

Nápověda na používání ZDE