Obec Starý Jičín
Starý Jičín

Starojická Lhota

Rádi bychom Vás informovali o spuštění webových stránek obce Starojická Lhota na adrese www.starojickalhota.cz k 1. 10. 2018.

Obec byla vystavěna jako řadová ves po obou stranách Lhotského potoka. Byla zvána  převážně jen Lhota, někdy též Kočičí Lhota (odtud i  německé označení Katzendorf). Teprve od r.1921  se ustálil  dnešní  název. Její katastr má  rozlohu 554 ha a žili zde takřka výhradně  Češi. Počet obyvatelstva zůstává poměrně stálý. Svého maxima 418 obyvatel  dosáhla  obec v r. 1930,  nyní  zde žije 409 obyvatel ve 146 rodinných domech (k 01.01.2023). Výstavby nových rodinných domů stále probíhají.

Obec vznikla  kolonizací  starojickými  osadníky a nejstarší  zmínka pochází z  roku 1429, kdy již ves delší  dobu  tvořila součást panství starojického.  Pouze v době německé okupace byla přičleněna k politickému okresu Valašské  Meziříčí, nicméně část katastru se stala součástí Starého Jičína. Původně jednotřídní ( od. r. 1848), později dvoutřídní škola byla zrušena v roce 1975 a žáci byli převedeni  do  nové  Základní  školy ve Starém Jičíně. Dodnes však  zůstala zachována mateřská škola, které byla po několikaletém uzavření a po celkové rekonstrukci nově uvedena do  provozu  v roce 2010. Obec bývala ryze zemědělská. Pozemky bývalého dvora velkostatku Starý Jičín byly již před I.světovou válkou propachtovány a za 1. pozemkové reformy rozprodány.

Zásluhou uvědomělého kováře a vynálezce v oboru  zemědělských stojů a rolnického nářadí Jana Vahaly zde byl vybudován  roku 1884 pomník  bratrancům  Veverkovým, vynálezcům  ruchadla. Pomník však  byl  neopatrností  zničen  v r. 1946. Nyní je ustanoven  před budovou  hasičské zbrojnice č.p.88.

Neogotický  kostel Srdce Panny Marie Královny ( dříve též Nejsvětějšího Srdce Mariina) byl zbudován a vysvěcen roku 1896. Místní  hřbitov byl  založen  v roce 1924.

Politicky zde bývali nejsilnější  lidovci  a agrárníci. Založeny byly spolky hasičů (1908),  Omladina,  Národní  jednota a Tělocvičná jednota Orel.  V letech 1877 -1912 zde měla své sídlo i četnická  stanice. Již  v roce 1896 bylo v obci založeno 1. mlékařské družstvo na Moravě, které však brzy zaniklo. JZD zde  vzniklo v roce 1957 a  v roce 1973 bylo  začleněno  do JZD Starojicko.  Obecní pečetidlo, pořízené v roce 1749, neslo  zobrazení  typického zemědělského nářadí - radlice a krojidla.

V současné době se v obci nachází hasičská zbrojnice (č.p. 88), osadní výbor a knihovna, místní pohostinství, kulturní dům s výletištěm,  mateřská škola č.p. 64, tenisové kurty a volejbalové hřiště  se zázemím, dětské hřiště. Obecní parčík byl revitalizován výsadbou v roce 2012. Od počátku 70. tých let zde byla postavena v tehdejších  brigádnických  akcích  menší samoobslužná prodejna potravin, pak přešla na pultový prodej. V roce 2013 vlastník  tohoto objektu  Jednota Coop  prodejnu uzavřel a prodej byl ukončen. Do obce nyní dvakrát týdně  dojíždí pojízdná prodejna se základními potravinami.

V  areálu  bývalého družstva  provozuje svou podnikatelskou  činnost výrobce srubů a autovrakoviště. Výrobou a prodejem  zemědělských produktů se zabývá rodinná zemědělská farma.

Svou kulturní činností jsou aktivní SDH Starojická Lhota, Turisté a  Sportovní klub.

1

2

3