Obec Starý Jičín
Starý Jičín

Starojická Lhota

Informační web místní části Starojická Lhota — http://www.starojickalhota.cz

Obec byla vystavěna jako řadová ves po obou stranách Lhotského potoka. Byla zvána převážně jen Lhota, někdy též Kočičí Lhota (odtud i německé označení Katzendorf). Teprve od r. 1921 se ustálil dnešní název. Její katastr má rozlohu 554 ha a žili zde takřka výhradně Češi. Počet obyvatelstva zůstává poměrně stálý. Svého maxima 418 obyvatel dosáhla obec v r. 1930, nyní zde žije 413 obyvatel ve 146 rodinných domech (k 01. 01. 2024). Výstavby nových rodinných domů stále probíhají.

Obec vznikla kolonizací starojickými osadníky a nejstarší zmínka pochází z roku 1429, kdy již ves delší dobu tvořila součást panství starojického. Pouze v době německé okupace byla přičleněna k politickému okresu Valašské Meziříčí, nicméně část katastru se stala součástí Starého Jičína. Původně jednotřídní (od. r. 1848), později dvoutřídní škola byla zrušena v roce 1975 a žáci byli převedeni do nové Základní školy ve Starém Jičíně. Dodnes však zůstala zachována mateřská škola, které byla po několikaletém uzavření a po celkové rekonstrukci nově uvedena do provozu v roce 2010. 
Obec bývala ryze zemědělská. Pozemky bývalého dvora velkostatku Starý Jičín byly již před I. světovou válkou propachtovány a za 1. pozemkové reformy rozprodány.

Zásluhou uvědomělého kováře a vynálezce v oboru zemědělských stojů a rolnického nářadí Jana Vahaly zde byl vybudován roku 1884 pomník bratrancům Veverkovým, vynálezcům ruchadla. Pomník však byl neopatrností zničen v r. 1946. Nyní je ustanoven před budovou hasičské zbrojnice č. p. 88.

Neogotický kostel Srdce Panny Marie Královny (dříve též Nejsvětějšího Srdce Mariina) byl zbudován a vysvěcen roku 1896. Místní hřbitov byl založen v roce 1924.

Politicky zde bývali nejsilnější lidovci a agrárníci. Založeny byly spolky hasičů (1908), Omladina, Národní jednota a Tělocvičná jednota Orel. V letech 1877-1912 zde měla své sídlo i četnická stanice. Již v roce 1896 bylo v obci založeno 1. mlékařské družstvo na Moravě, které však brzy zaniklo. JZD zde vzniklo v roce 1957 a v roce 1973 bylo začleněno do JZD Starojicko. Obecní pečetidlo, pořízené v roce 1749, neslo zobrazení typického zemědělského nářadí — radlice a krojidla.

V současné době se v obci nachází hasičská zbrojnice (č. p. 88), osadní výbor a knihovna, místní pohostinství, kulturní dům s výletištěm (č.p 93), mateřská škola č.p. 64, tenisové kurty a volejbalové hřiště se zázemím, dětské hřiště. Obecní parčík byl revitalizován výsadbou v roce 2012. Od počátku 70. let zde byla postavena v tehdejších brigádnických akcích menší samoobslužná prodejna potravin, pak přešla na pultový prodej, který byl ukončen v roce 2013. Poté byla budova zrekonstruována a nyní v ní funguje provoz a prodej Pekárny Anežka z Palačova se zaměřením na bezlepkové a bezlaktózové pečivo — Bezlepková Anežka. Mimo otevírací dobu je před budovou k dispozici prodejní automat na bezlepkové frgály.

V areálu bývalého družstva provozuje svou podnikatelskou činnost autovrakoviště a strojírenská firma INVO Czech s.r.o. Výrobou a prodejem zemědělských produktů se zabývá rodinná zemědělská farma.

Svou kulturní činností jsou aktivní SDH Starojická Lhota, Turisté, Sportovní klub a Myslivecké sdružení.

1

kostel Lhota

skolka lhota