Obec Starý Jičín
Starý Jičín

Dotace od obce

koordinátor pro kotlíkové dotace:

Žaneta Marková - tel.č. 775 261 646

ROK 2020

KOTLÍKOVÁ DOTACE

1.) PROGRAM poskytování návratné finanční výpomoci na předfinancování výměny nevyhovujících kotlů za moderní zdroje tepla  dle podmínek 3. výzvy kotlíkových dotací Moravskoslezského kraje

ke stažení zde

2.) Příloha č. 1 - ŽÁDOST O NÁVRATNOU FINANČNÍ VÝPOMOC
Podporovaná oblast: KOTLÍKOVÉ PŮJČKY

ke stažení zde

3.) Příloha č. 2 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci

ke stažení zde

4.) Příloha č. 3 - Potvrzení o souhlasu s inkasem

ke stažení zde

5.) Příloha č. 4 – Čestné prohlášení

ke stažení zde

6.) Příloha č. 5 – Souhlas k uzavření smlouvy

ke stažení zde

7.) Příloha č. 6 – Vyúčtování NFV

ke stažení zde

 

ROK 2019

Informace k veřejné finanční podpoře na rok 2019

Žádost o dotaci od obce

 

ROK 2018

Program Obce Starý Jičín na podporu aktivit na rok 2018

Informace k veřejné finanční podpoře na rok 2018.

Žádost o dotaci od obce na rok 2018

VEŘEJNÁ FINANČNÍ PODPORA z rozpočtu obce na rok 2018 (rozdělení finančních prostředků jednotlivým spolkům). 

ROK 2017

Smlouva o poskytnutí dotace

Vyúčtování poskytnuté dotace

VEŘEJNÁ FINANČNÍ PODPORA z rozpočtu obce na rok 2017 (rozdělení finančních prostředků jednotlivým spolkům).