Obec Starý Jičín
Starý Jičín

Dotace od obce

Pravidla k poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Obce Starý Jičín.


Vážení zástupci organizací, spolků a občanských sdružení,

Rada obce na svém zasedání dne 13.1.2016 schválila směrnici č.1/2016 – pravidla k poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce. Naše obec již řadu let podporuje činnost spolků, občanských iniciativ a sdružení prostřednictvím přidělování dotací z rozpočtu obce. V průběhu let získaly zásady a principy, podle kterých rozděluje dotace rada obce, standardní charakter.

Do roku 2015 nebyl samotný průběh dotačního řízení ani jeho náležitosti vymezen v českém právním řádu žádným právním předpisem. Změna nastala, kdy nabyl účinnosti zákon č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Tento zákon již upravuje proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z územních rozpočtů.

Základním hodnotícím kritériem pro jakékoliv posuzování transparentnosti dotačního řízení je zveřejnění pravidel a podmínek, podle kterých se dotace rozdělují. Hlavním cílem „pravidel“ je podat jednotnou a přehlednou formou informace o poskytovaných dotacích pro příjemce dotací a rovněž pro občany. Podle novely jsou nově stanoveny minimální náležitosti žádosti o poskytnutí dotace, veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací a též i obcemi vyhlášených „Programů“ na podporu určitých oblastí nebo činností. Tyto programy musí být zveřejněny v určitých lhůtách na úřední desce.

Pravidla jsou účinná od 13.1.2016 a jsou zveřejněna na úřední desce obce a také zde na webových stránkách obce (včetně všech příloh). Žadatelé mohou o dotace požádat na předepsaném formuláři od 31.ledna – do 31. března daného roku. S žadateli, kteří dotaci obdrží, bude sepsána smlouva o poskytnutí dotace. Při porušení povinností stanovených v programech může být žadateli zkrácena dotace a zároveň dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů udělena sankce. Program na podporu aktivit v obci Starý Jičín je součástí pravidel.

Žádosti lze podávat na obec elektronicky na adresu podatelna@stary-jicin.cz, dubcova@stary-jicin.cz , osobně předat na podatelně nebo zaslat poštou na adresu obce.

O poskytnuté částce podpory rozhodne rada obce v souladu s rozpočtem obce na rok 2019.

Bližší informace naleznete níže v příloze - Program Obce Starý Jičín na podporu aktivit v obci na rok 2019.

 

Kontakt:

Radka Dubcová - hospodářskosprávní odbor
tel: +420 556 785 150

e-mail: dubcova@stary-jicin.cz

 

ROK 2019

Informace k veřejné finanční podpoře na rok 2019

Žádost o dotaci od obce

KOTLÍKOVÁ DOTACE

1.) PROGRAM poskytování návratné finanční výpomoci na předfinancování výměny nevyhovujících kotlů za moderní zdroje tepla  dle podmínek 3. výzvy kotlíkových dotací Moravskoslezského kraje

ke stažení zde

2.) Příloha č. 1 - ŽÁDOST O NÁVRATNOU FINANČNÍ VÝPOMOC
Podporovaná oblast: KOTLÍKOVÉ PŮJČKY

ke stažení zde

3.) Příloha č. 2 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci

ke stažení zde

4.) Příloha č. 3 - Potvrzení o souhlasu s inkasem

ke stažení zde

5.) Příloha č. 4 – Čestné prohlášení

ke stažení zde

6.) Příloha č. 5 – Souhlas k uzavření smlouvy

ke stažení zde

7.) Příloha č. 6 – Vyúčtování NFV

ke stažení zde

 

ROK 2018

Program Obce Starý Jičín na podporu aktivit na rok 2018

Informace k veřejné finanční podpoře na rok 2018.

Žádost o dotaci od obce na rok 2018

VEŘEJNÁ FINANČNÍ PODPORA z rozpočtu obce na rok 2018 (rozdělení finančních prostředků jednotlivým spolkům). 

ROK 2017

Smlouva o poskytnutí dotace

Vyúčtování poskytnuté dotace

VEŘEJNÁ FINANČNÍ PODPORA z rozpočtu obce na rok 2017 (rozdělení finančních prostředků jednotlivým spolkům).

 

Buďte ve spojení:

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Aktuální počasí

Počasí dnes:

24. 1. 2020

Bude převážně zataženo nízkou oblačností nebo mlhavo, na horách a ojediněle i v nižších polohách až skoro jasno. Denní teploty -2 až 2°C. Noční teploty -1 až -5°C.

Mapy obce

mapy

Nápověda na používání ZDE