Obec Starý Jičín
Starý Jičín

Vítání občánků

Vítání občánků probíhá 2 x ročně. 


Fotografie z vítání občánků dne 13.04.2021 - bude doplněno

Fotografie z vítání občánků dne 12.10.2021 - bude doplněno