Obec Starý Jičín
Starý Jičín

Ochrana včelstev

Od 1. prosince 2017 nabyl účinnosti zákon č. 299/2017 Sb., který novelizuje zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této novelizace chovatelé včel nemají povinnost hlásit údaje k umístění stanovišť včelstev místně příslušnému obecnímu úřadu, ale podle plemenářského zákona pověřené osobě (ČMSCH, a.s.).

ZASÍLÁNÍ HLÁŠENÍ

Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť k 1 .9. je možné zasílat:

 

SEZNAM TRVALÝCH STANOVIŠŤ VČELSTEV V OBCI

Sdělení údajů o trvalých stanovištích včelstev v katastrálním území obce Starý Jičín, hlášených obecnímu úřadu k 28.02. daného roku:


seznam k. 03.08.2017 zde ke stažení

seznam k 07.03.2017 zde ke stažení

seznam k 12.05.2016 zde ke stažení

seznam k 04.03.2016 zde ke stažení

seznam k 16.03.2015 zde ke stažení

seznam k 28.02.2015  zde ke stažení

seznam k 28.02.2014 zde ke stažení

 
 

Oznámení o termínekch APLIKACÍ POSTŘIKŮ zemědělských společností naleznete v sekci AKTUALITY.

 
 

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO VČELAŘE:


Zemědělské obchodní družstvo se sídlem v Černotíně, 753 68  Černotín 160

tel.: 581 650 415, fax: 581 601 342

e-mail: ochranavcel@seznam.cz,

web: http://www.zscr.cz/podniky/zodcernotin/kontakt

web: www.ochranavcel.chytrak.cz

 

Aktualizace k 03.08.2017