Obec Starý Jičín
Starý Jičín

Sběrný dvůr

 

Aktuální provozní doba (duben – říjen):

úterý  13:00 - 17:00, sobota 8:00 - 10:00

 

Provozovatel:

Obec Starý Jičín

742 31  Starý Jičín č.p. 133

Adresa a umístění sběrného dvoru:

Starý Jičín – Vlčnov (areál bývalého zemědělského družstva směrem na Hůrku - Jeseník nad Odrou).

Odpovědná osoba:

Miloslav Vahala DiS. - pověřený vedením Technických služeb obce

  • tel.: 776 562 867, 556 785 153
  • vahala@stary-jicin.cz

Provozní doba DUBEN - ŘÍJEN:

úterý  13:00 - 17:00, sobota 8:00 - 10:00

Provozní doba LISTOPAD - BŘEZEN:

sobota  9:00 - 11:00,  jen v týdnu, kdy je svoz TDO

 

SEPARAČNÍ DVŮR JE URČEN OBČANŮM OBCE STARÝ JIČÍN A JEHO MÍSTNÍCH ČÁSTI K UKLÁDÁNÍ TĚCHTO ODPADŮ:

16 01 03      Pneumatiky

17 08 02      Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 170801

20 01 01      Papír, lepenka

20 01 02      Sklo

20 01 10      Oděvy

20 01 39      Plasty

20 01 40      Kovy

20 01 36      Vyřazené elektrické a elektronické zařízení

20 03 07      Objemný odpad

20 01 34      Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 200133

15 01 10      Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito       látkami znečištěné

15 02 02      Absorbční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy (včetně olejových filtrů, jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

20 01 21      Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

20 01 23      Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky

20 01 27      Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

20 01 32      Jiná nepoužita léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31

20 01 33      Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie

20 01 35      Vyřazené elektrické a elektronické zařízení

20 01 37      Dřevo obsahující nebezpečné látky.

 

  • Na sběrný dvůr NELZE UKLÁDAT STAVEBNÍ ODPAD a ZBYTKY VRAKŮ !!!

Prosíme občany,

pokud ODEVZDÁVAJÍ STARÝ PAPÍR či ŽELEZO DO SBĚREN např. V NOVÉM JIČÍNĚ, aby předali vážní lístky na Obecní úřad Starý Jičín.

Čím více odpadů, který lze separovat občané sesbírají, tím větší odměnu získáme od společnosti EKO-KOM. Odměna se započítává do kalkulace pro stanovení ceny za odvoz a likvidaci TDO pro následující rok.

lhoty

ČEZ - PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

SOCIÁLNÍ SLUŽBY OBCE SOSsj

SOSsj

munipolis

Hlášení závad

hlášení závad