Obec Starý Jičín
Starý Jičín

Jubilanti nad 70 let

Představitelé obce  osobně  blahopřejí jubilantům nad 70 let a po té vždy po 5-ti letech. Oslavenci dostávají finanční dar. K tomuto je však potřeba souhlasu dané osoby, který naleznete ve formuláři níže.

(Podle § 36a zákona o obcích může obec ocenit významné životní události svých občanů. Nezbytné osobní údaje jubilantů může obec k tomuto účelu získávat z evidence obyvatel bez jejich souhlasu. Pro adresné blahopřání, pozvání jubilantů může z evidence obyvatel získat a použít jméno a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu jubilantů. Pro blahopřání v místním tisku či na internetu však je třeba dle nařízení  souhlas.)

Formulář zde ke stažení. 

Kontakt:
Lucie Pavlíková, evidence obyvatel
tel: 605 491 416, 556 785 152

Aktualizace: 03.04.2023

SOCIÁLNÍ SLUŽBY OBCE SOSsj

SOSsj

Hlášení závad

hlášení závad

ČEZ - PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky