Obec Starý Jičín
Starý Jičín

Jubilanti nad 70 let

Představitelé obce osobně blahopřejí jubilantům nad 70 let a poté vždy po 5 letech. Oslavenci dostávají finanční dar. K tomuto je však potřeba souhlasu dané osoby, který naleznete ve formuláři níže.

(Podle § 36a zákona o obcích může obec ocenit významné životní události svých občanů. Nezbytné osobní údaje jubilantů může obec k tomuto účelu získávat z evidence obyvatel bez jejich souhlasu. Pro adresné blahopřání, pozvání jubilantů může z evidence obyvatel získat a použít jméno a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu jubilantů. Pro blahopřání v místním tisku či na internetu však je třeba dle nařízení  souhlas.)

Formulář zde ke stažení.  (Velikost: 151.55 kB)

Kontakt:
Lucie Pavlíková, evidence obyvatel
tel: 605 491 416, 556 785 152

Aktualizace: 02.05.2024