Obec Starý Jičín
Starý Jičín

Poplatek za psa

Poplatek ze psa platí držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Starý Jičín.

Poplatek se platí ze psů, starších 3 měsíce.

Držitel psa je povinnen vyplnit formulář - Oznámení o chovu psa a ten doručit podepsaný na Obecní úřad Starý Jičín - účtárnu.

VYHLÁŠKA OBCE STARÝ JIČÍN č.3/2009, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volný pohyb psů na území obce Starý Jičín zde ke stažení.

Roční poplatek za psa jsou povinni platit všichni držitelé psů v obci, podle vyhlášky č. 3/2019 o místním poplatku ze psů a to ve výši:

Pes v rodinném domě 
400,- Kč za 1 psa
800,- Kč za každého dalšího psa téhož majitele.

 

Pes v bytovém domě
500,- Kč za 1 psa
1.000,- Kč za každého dalšího psa téhož majitele.
 
Poživatel starobního či invalidního důchodu
200,- Kč za 1 psa
300,- Kč za každého dalšího psa téhož majitele.
 

Poplatek je každoročně splatný nejpozději do 30.4. daného roku.

Složenky se nezasílají. 

Poplatek lze uhradit hotově nebo bezhotovostní platební kartou v pokladně Obecního úřadu Starý Jičín.

Poplatek lze rovněž uhradit bankovním převodem – číslo účtu 1760219309/0800 s uvedením specifického symbolu 1341  a  variabilního symboluKaždý poplatník má svůj variabilní symbol.

Pokud neznáte svůj variabilní symbol je možné zaslat dotaz na emailovou adresu
ulrychova@stary-jicin.cz  nebo telefonicky 556 785 151.

 

Formuláře

Kontakt:
Lenka Ulrychová
tel. 556 785 151
Aktualizace: 03.01.2022

SOCIÁLNÍ SLUŽBY OBCE SOSsj

SOSsj

Hlášení závad

hlášení závad

ČEZ - PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky