Obec Starý Jičín
Starý Jičín

Poplatek za psa

Poplatek ze psa platí držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Starý Jičín.

Poplatek se platí ze psů, starších 3 měsíce.

Držitel psa je povinnen vyplnit formulář - Oznamovací povinnost k místnímu poplatku ze psů  a ten doručit podepsaný na Obecní úřad Starý Jičín - účtárnu.

VYHLÁŠKA OBCE STARÝ JIČÍN č.3/2009, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volný pohyb psů na území obce Starý Jičín zde ke stažení.

Roční poplatek za psa jsou povinni platit všichni držitelé psů v obci, podle vyhlášky č. 2/2023, o místním poplatku ze psů, a to ve výši:

Pes v rodinném domě 

400 Kč za 1 psa

600 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož majitele

Pes v bytovém domě

500 Kč za 1 psa

750 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož majitele

Pes v ostatních nemovitostech

500 Kč za 1 psa

750 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož majitele

Majitel jako osoba starší 65 let

200 Kč za 1 psa

300 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož majitele, kterým je osoba starší 65 let

Poplatek je každoročně splatný nejpozději do 30. 4. daného roku.

Složenky se nezasílají. 

Poplatek lze uhradit hotově nebo bezhotovostní platební kartou v pokladně Obecního úřadu Starý Jičín.

Poplatek lze rovněž uhradit bankovním převodem – číslo účtu 1760219309/0800 s uvedením specifického symbolu 1341  a  variabilního symboluKaždý poplatník má svůj variabilní symbol.

Pokud neznáte svůj variabilní symbol je možné zaslat dotaz na emailovou adresu
ulrychova@stary-jicin.cz  nebo telefonicky 556 785 151.

 

Formuláře

Kontakt:
Lenka Ulrychová
tel. 556 785 151
Aktualizace: 13. 03. 2024