Obec Starý Jičín
Starý Jičín

Přidělení čísla popisného

Rozhodnutí o přidělení čísla popisného vydává Obecní úřad Starý Jičín (nikoli stavební úřad v Novém Jičíně) na základě předložení kolaudačního rozhodnutí stavby s doložkou o nabytí právní moci.

Kontakt: 
Lenka Ulrychová
tel.  556 785 151,
 

Aktualizace: 03.01.2022