Obec Starý Jičín
Starý Jičín

Přihlášení k trvalému pobytu

Potřebné doklady pro přihlášení k trvalému pobytu v obci Starý Jičín:

  • platný občanský průkaz (či jiný doklad totožnosti) 
  • vyplnit "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu" (nejlépe až na obecním úřadě) zde ke stažení .
  • v případě, že se hlásite k trvalému pobytu na základě nájemní smlouvy, je nutné tuto smlouvu předložit v originále,
  • jestliže nejste vlastníkem nemovitosti, musíte přijít alespoň s jedním z vlastníků nemovitosti, který před pracovníkem úřadu učiní souhlas s přihlášením dané osoby (popřípadě předložit úředně ověřenou plnou moc, ve které bude vysloven souhlas vlastníka nemovitosti s přihlášením uvedené osoby, případně osob),
  • v pokladně obce uhradit poplatek ve výši 50,- Kč za změnu trvalého pobytu (děti do 14-ti let jsou od poplatku osvobozeny).

 


S přihlášením k trvalému pobytu v obci vzniká občanovi povinnost hradit poplatek za svoz tuhého domovního odpadu (popelnice).  Více informací zde ke stažení.


Kontakt:

Lucie Pavlíková - evidence obyvatel
tel:  556 785 152, 605 491 416
Obecní úřad Starý Jičín
Starý Jičín č.p. 133      742 31
 
Aktualizace 03.04.2023