Obec Starý Jičín
Starý Jičín

Zrušení nájmu hrobového místa.

Technické služby Obce Starý Jičín zajišťují správu obecních hřbitovů v obcích Starý Jičín, Starojická Lhota a Palačov.

V případě, že nájemce již nemá zájem o pronájem hrobového místa a chce jej zrušit, oznámí to pronajímateli na předepsaném tiskopise, který je zde ke stažení.


Kontakt:                                                                                      

Miloslav Vahala, DiS.
tel.:  776 562 867