Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář akcí

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

SVOZ TUHÉHO DOMOVNÍHO ODPADU - POPELNICE 

Občan, přihlášený k trvalému pobytu v obci Starý Jičín, je povinnen hradit poplatek za odvoz tuhého domovního odpadu (TDO) a vyplnit "PŘIHLAŠOVACÍ LÍSTEK PRO POPLATNÍKAVlastnoručně podepsaný jej doručit na Obecní úřad Starý Jičín - účtárnu.

 

Poplatek na rok 2019 činí 480,- Kč za 1 obyvatele a je splatný k 30.6. daného roku. Poštovní poukázky se nezasílají.

Svoz odpadu probíhá každých 14 dnů, vždy lichý týden ve čtvrtek.


 

ÚHRADA POPLATKU:

  • Hotově v pokladně Obecního úřadu Starý Jičín.
  • Bankovním převodem - číslo účtu 1760219309/0800 s uvedením variabilního symbolu a do zprávy pro příjemce je nutné, pokud hradíte více osob, uvést všechny symboly. (Variabilní symboly jsou totožné jako v roce 2013 a naleznete je na dříve zasílaných poštovních poukázkách). Pokud neznáte svůj variabilní symbol, je možné uvést rodné číslo nebo zaslat dotaz na ulrychova@stary-jicin.cz či tel.: 556 785 151 (Lenka Ulrychová).
  • Na obecním úřadě je také možnost hradit finanční platby bezhotovostní platební kartou.

 


 V OBCI STARÝ JIČÍN SE TŘÍDÍ ODPADObec Starý Jičín spolupracuje s firmou EKOKOM, která finančně podporuje třídění odpadů (sklo, plasty, papír) v případě, že je zajištěno jeho další využití:

  • Jak třídíme SKLO: do kontejneru označeného nápisem sklo, obvykle má zelenou barvu. Do kontejneru nepatří autoskla, zrcadla, skla s dráty, porcelán ani keramika.
  • Jak třídíme PLASTY: do kontejnerů a označených nápisem plasty a žlutých pytlů,(kelímky od jogurtů a másel, lahve od oleje, aviváží, jaru). Kontejnery mají obvykle žlutou barvu. Do kontejneru nevhazujte obaly znečištěné oleji, zbytky potravin, chemikáliemi, plastové potrubí a linolea.
  • Jak třídíme PAPÍR: dvakrát ročně pořádá Základní škola Starý Jičín sběr starého papíru. Občané mají také možnost starý papír kdykoliv odevzdat v budově Obecního úřadu ve Starém Jičíně.
  • Zvlášť se třídí plastové PET LAHVE od minerálek, které se dávají SEŠLAPANÉ do žlutých plastových pytlů, které dostane každá domácnost.

 

  • NEBEZPEČNÝ ODPAD - (zářivky, barvy, oleje, žárovky, autobaterie, televizory apod.) a  VELKOOBJEMOVÝ ODPAD (koberce, matrace, veškerý nábytek keramika, květináče, kyblíky, šatstvo, WC mísy, umývadla) se odebírá ve SBĚRNÉM DVOŘE ODPADŮ ve Vlčnově (informace s otevírací dobou naleznete v sekci Technické služby - sběrný dvůr odpadů).

Systém nakládání s komunálním odpadem upravuje vyhláška obce č. 2/2010 (a její následující dodatky).  Více v sekci Platné vyhlášky.

 

JAK TŘÍDÍME:

  • Občané obce dostanou žluté a červené pytle pro třídění odpadu (viz. pet lahve), které svážejí pracovníci technických služeb v den vývozu popelnic. Občané jej vystaví u rodinného domu.
  • V rámci poplatku za svoz TDO je zřízen SBĚRNÝ DVŮR ve Starém Jičíně - Vlčnově, který slouží pro sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu pouze pro občany obce. Bližší informace v sekci Technické služby - sběrný dvůr odpadů.

 


 

Bližší informace poskytne:       

Vedoucí technických služeb - třídění a svoz TDO:

Miloslav Vahala DiS., tel: 556 785 153, e-mail: vahala@stary-jicin.cz

 

Účetní - popatky za svoz TDO

Lenka Ulrychová, tel: 556 785 151, e-mail: ulrychova@stary-jicin.cz

                                                         

Aktualizace: 04.01.2018