Obec Starý Jičín
Starý Jičín

Určení otcovství

Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů před narozením dítěte nebo po jeho narození


V případě, že jako rodiče dítěte (nenarozeného či již narozeného) nejste manželé, můžete určit otcovství souhlasným prohlášením rodičů před kterýmkoliv matričním úřadem nebo soudem. Souhlasné prohlášení o určení otcovství s vámi sepíše matrikářka a mimo jiné v něm uvede, jaké příjmení bude vaše dítě užívat. 

Budete potřebovat:
- platné doklady totožnosti obou rodičů
- rodné listy obou rodičů
- těhotenský průkaz matky dítěte
- doklad o osobním stavu matky dítěte pokud nejde zjistit z dokladu totožnosti (rozsudek o rozvodu, úmrtní list manžela)
- rodné listy společných dětí
- rodný list dítěte (pokud se jedná o určení otcovství již narozeného dítěte).

Bližší informace  na https://pruvodce.gov.cz/narozeni/urceni-otcovstvi

Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů je ZDARMA.

 

Lucie Pavlíková
matrikářka
tel: 605 491 416, 556 785 152                                                                       Aktualizace: 15.01.2024