Obec Starý Jičín
Starý Jičín

Vítání občánků

Vítání občánků 11.10.2022Starosta Obce Starý Jičín vítá nově narozené občánky dvakrát ročně. 

Vítání občánků se uskuteční v úterý 18.4.2023 a 10.10.2023 a týká dětí, narozených do obce (nikoli přistěhovaných během roku).

 

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů je potřeba dítě přihlásit.

Přihlášky najdete na webových stránkách obce v sekci „Potřebuji si vyřídit“, na obecním úřadě v kanceláři č. 217, případně si vyžádejte její zaslání e-mailem.

Přihláška ke stažení zde .

Kontakt:
Lucie Pavlíková, matrika a evidence obyvatel
tel: 605 491 416, 556 785 152
Aktualizace 03.04.2023