Obec Starý Jičín
Starý Jičín

Vítání občánků

Vítání občánků 11.10.2022Starosta Obce Starý Jičín vítá nově narozené občánky dvakrát ročně. 

Vítání občánků se týká dětí, narozených do obce (nikoli přistěhovaných během roku).

Letos se konalo v úterý 12.4.2022 a 11.10.2022.                                                                              V roce 2023 proběhne  v úterý 18.4.2023 a 10.10.2023.

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů je potřeba dítě přihlásit.

Přihlášky najdete na webových stránkách obce v sekci „Potřebuji si vyřídit“, na obecním úřadě v kanceláři č. 217, případně si vyžádejte její zaslání e-mailem.

Přihláška ke stažení zde

Kontakt:
Lucie Pavlíková, matrika a evidence obyvatel
tel: 605 491 416, 556 785 152
Aktualizace 12.04.2022

SOCIÁLNÍ SLUŽBY OBCE SOSsj

SOSsj

Hlášení závad

hlášení závad

ČEZ - PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky