Obec Starý Jičín
Starý Jičín

Informace

V září roku 2016 byla na Starém Jičíně dokončena přestavba turistické ubytovny na Pečovatelský dům – Pečovatelský dům Starý Jičín (PDSTJ).

Budova jen dvoupatrová, bezbariérová, od počátku z 15 byty pro individuální bydlení jednotlivců. V roce 2021 bylo bydlení rozšířeno o další 2 byty – tedy v PDSTJ je celkem k dispozici 17 bytů.

Byty jsou rozděleny na:

  • Pečovatelské byty – kterých je 6, z nichž tři jsou o velikosti 0+1 a tři 1+1;
  • Byty zvláštního určení – celkem 11, 9 z nich 0+1 a dva jsou o velikosti 1+1.

Pečovatelské byty jsou určeny k zajištění sociálního bydlení osobám určité cílové skupiny nacházejících se v nepříznivé sociální situaci, aby při využití bydlení v nich došlo k prodloužení nebo získání jejich soběstačnosti a nezávislosti. Tímto jim také umožnit efektivní poskytování terénních sociálních služeb.

Cílovou skupinou jsou osoby:

  • Jejichž snížená soběstačnost je způsobena věkem – senioři ve věku 65 let a více.
  • Zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné osoby.
  • V období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhne jejich průměrný čistý měsíční příjem 0,75 násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1 členné domácnosti nebo 1,0 násobek v případě 2 členné domácnosti.
  • Žadatel k datu uzavření nájemní smlouvy nemá ve vlastnictví ani v podílovém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům či byt.

Byty zvláštního určení mohou být přiděleny osobám starších 18 let, tělesně a zdravotně postiženým nebo osobám nacházejících se v tíživé životní situaci.

Jestliže nemůže být žadateli poskytnuto bydlení z důvodu momentálního obsazení všech bytů, bude zařazen do pořadníku.

V domě se nachází také ordinace praktické lékařky pro dospělé a kancelář sociální pracovnice. Nájemci mají možnost využít dostupnou terénní sociální službu, dle jejich individuálních potřeb a požadavků, kterou si každý nájemce nasmlouvá zvlášť mimo nájemní smlouvu, její poskytování není součástí nájemného a služeb spojených s bydlením. Dále mohou využívat společnou kuchyňku, jídelnu – která slouží také jako společenská místnost ke společným setkáváním a k pořádání besídek, přednášek, apod.

Formuláře ke stažení zde.

  • Byt zvláštního určení s elektrickým polohovacím lůžkem – podrobné informace v levém menu Aktuality nebo zde.

Aktualizace 20.07.2023

lhoty

ČEZ - PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

SOCIÁLNÍ SLUŽBY OBCE SOSsj

SOSsj

munipolis

Hlášení závad

hlášení závad