Obec Starý Jičín
Starý Jičín

Služby pro občany z jiné obce

SLUŽBY PRO OBČANY PROVOZUJÍCÍ ČINNOST V JINÉ OBCI 

Autodoprava tekutých odpadů a odvoz odpadních vod    

Ing. Jiří Valušek, Rybí                                                                                           

- vývoz fekálů z jímek, septiků, žump, ČOV

- likvidace lapolů a tuků                                                                                          

- čerpání studní, nádrží a bazénů                                                                              

tel: 774 582 800, www.fekal.eu, e-mai: info@fekal.eu