Obec Starý Jičín
Starý Jičín

Hrad Starý Jičín

Významnou  dominantou obce Starý Jičín je ZŘÍCENINA HRADU STARÝ JIČÍN, vypínající  se na Starojickém kopci v Moravské bráně, asi 5 km jihozápadně od okresního města Nový Jičín (www.hradstaryjicin.cz)

Program hradu Starý Jičín naleznete zde.

 

Hrad Starý Jičín (2010)

Historie obce Starý Jičín je těsně spjata s historií GOTICKÉHO HRADU STARÝ JIČÍN. Výrazná poloha Starojického kopce s možností přehledné kontroly širokého okolí přitahovala příslušníky různých  pravěkých  kultur. Po osídlení naší  vlasti  Slovany nabyl Starojický kopec významnou strážní funkci. Na přelomu 12. a 13. století se strážisko mění v pohraniční hrad, střežící  cestu  do  Polska. Hrad měl funkci vojenskou, z malé  části  i odpočinkovou.  Pod ním vznikla malá osada hradčanů, nynější Starý Jičín, který byl patrně po nějakou dobu  nejzazším trvale osídleným místem při stezce od Jadranu  k  Baltskému moři, tzv. "jantarová cesta". Nasvědčuje  tomu i okolnost, že starojický kostel je  zasvěcen  sv. Václavovi, podle tehdejšího pojetí -  patronovi  státní hranice. Starý Jičín se stal již na počátku 13. století tržní vsí.  Při  spojovacích  cestách s okolím vznikaly další  kolonizační osady. Tyto  se stávají součástí  panství, jehož tržním centrem je Starý Jičín. Patrně již kolem  r. 1230 získal  Starý Jičín  s okolím  Arnold z Hückeswagenu. První písemná zmínka o hradu pochází  ze 14.7.1240. Počátkem 14. století se stal držitelem hradu rod pánů z Kravař.  Po několika změnách majitelů po husitských válkách, získává panství na počátku 16. století rod pánů ze Žerotína. Žerotínové hrad i panství ztrácejí počátkem třicetileté války. V průběhu této války je hrad obsazován vojsky obou stran. V držení hradu se až do 18. století vystřídala řada rodů. Koncem 18.století se hrad i panství dostávají do majetku rodu Seilernů. Vzhledem k nezájmu majitelů hrad rychle podléhal rozkladu. Ani snaha hraběte Bedřicha Deyma na počátku 20. století nezabránila hlodajícímu zubu času a z kdysi mohutného hradu se stala zřícenina. Následně také v době, kdy byl ve vlastnictví státu, měli tehdejší představitelé Místního národního výboru snahu o jeho zachování. Samozřejmě za podpory občanů. Do vlastnictví Obce Starý Jičín byl hrad převeden až v roce 1996.

Obci Starý Jičín však nezůstává osud této dominanty lhostejný. V roce 1996 byla obcí zrekonstruována hradní věž, v přízemí věže se nachází stylová  restaurace. Dále obec každoročně pokračuje v rekonstrukcích hradní zdi F. Rekonstruce jsou podporovány dotacemi Ministerstva kultury ČR z programu Záchrany kulturních památek a finanční spoluúčasti Obce Starý Jičín.

ČEZ - PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

volbyEP2024

SOCIÁLNÍ SLUŽBY OBCE SOSsj

SOSsj

munipolis

Hlášení závad

hlášení závad