Obec Starý Jičín
Starý Jičín

Obec Starý Jičín

Obec Starý Jičín se nachází na úpatí Starojického  kopce (496 m n.m.) v Moravské bráně, asi 5 km jihozápadně od okresního města Nový Jičín.

Starý Jičín patří dnes, co do počtu obyvatel, do skupiny středně velkých střediskových obcí. K 1.1.2023 zde žilo 2944 obyvatel, z toho 1472 žen a 1472 mužů. Přímo v obci Starý Jičín je evidováno 464 obyvatel. Počet obyvatel, díky nárustu výstavby rodinných domů postupně narůstá. Celkový počet rodinných domů i za místní části činí 1038.

Obec spravuje celkem 9 místních částí. Současný rozsah získala obec k 1.1.1979, kdy došlo k připojení obcí Dub u Nového Jičína, Heřmanice u Polomi, Janovice u Nového Jičína, Jičina, Palačov, Petřkovice u Starého Jičína a Starojická Lhota. Vlčnov u Starého Jičína byl k obci připojen již v roce 1949. Katastr obce má rozlohu 3368 ha. 

Obcí prochází silniční tah E 7 od Brna a Olomouce směrem na Český Těšín a dále do Polska. Funguje zde pouze silniční doprava. Okolní krajina je otevřená, většinou odlesněná.

Významnou  dominantou je ZŘÍCENINA HRADU STARÝ JIČÍN, vypínající  se na Starojickém kopci (www.hradstaryjicin.cz).

 

MEZI DALŠÍ HISTORICKÉ PAMÁTKY OBCE PATŘÍ:

Farní kostel svatého Václava u náměstí  s přestavěnou renesanční věží. 

Areál kostela s jeho ohradní zdí, kamenným schodištěm s kamenným křížem se sochou sv. Máří Magdalény, zastřešeným schodištěm k areálu kostela. 

- Socha svatého Jana Nepomuckého (rekonstrukce v roce 2011).

- Kašna s bronzovým sousoším Anděla strážného pod chráněnou lípou.

- Specifickou  památkou je kamenný pranýř, lidově zvaný ,,popravčí sloup" nižšího hrdelního práva, stojící u silnice od Nového Jičína (více na www.hradstaryjicin.cz)

- V centru obce Starý Jičín, na náměstí, se nachází Obecní úřad s radnicí  a technickými službami. Dále je zde obecní kulturní dům se sálem, pobočka České pošty, prodejna potravin, pekárna, řeznictví, kadeřnictví, kosmetika, restaurace s pizzerií a penzionem. K dispozici je také restaurace a hotel Zámeček pod hradem, Motorest Starý Jičín. Je zde pěstitelská pálenice. Funguje zde Mateřská škola Starý Jičín, Základní škola Starý Jičín (která byla otevřena v roce 1973), jejíž součástí je i Komunitní škola. Pro občany je k dispozici ordinace lékařky pro dospělé. Je vybudováno fotbalové hřiště, tenisové kurty ve Vlčnově, dvě dětská hřiště.

V září roku 2016 byla ve Starém Jičíně dokončena přestavba turistické ubytovny na Pečovatelský dům. Nachází se v něm 15 bytů pro individuální bydlení.

Obec Starý Jičín je od 1.1.2018 zřizovatelem terénní služby sociální péče - pečovatelské služby Sociální služby Obce Starý Jičín (SOSsj).

V obci je několik velmi činných spolků, jako Jednotka sboru dobrovolných hasičů Starý Jičín - Vlčnov, která je zařazena jako JPOII Starý Jičín. Tělovýchovná jednota Sokol (oddíl kopané, tenisový oddíl, volejbalový oddíl), Klub důchodců Starojicka, Český zahrádkářský svaz, Dechová hudba Starojičané, Starojická historická společnost, která provozuje Vesnické muzeum.

 

HISTORIE OBCE


Historie obce Starý Jičín je těsně spjata s historií GOTICKÉHO HRADU STARÝ JIČÍN. Výrazná poloha Starojického kopce s možností přehledné kontroly širokého okolí přitahovala příslušníky různých  pravěkých  kultur. Po osídlení naší  vlasti  Slovany nabyl Starojický kopec významnou strážní funkci. Na přelomu 12. a 13. století se strážisko mění v pohraniční hrad, střežící  cestu  do  Polska. Hrad měl funkci vojenskou, z malé  části  i odpočinkovou.  Pod ním vznikla malá osada hradčanů, nynější Starý Jičín, který byl patrně po nějakou dobu  nejzazším trvale osídleným místem při stezce od Jadranu  k  Baltskému moři, tzv. "jantarová cesta". Nasvědčuje  tomu i okolnost, že starojický kostel je  zasvěcen  sv. Václavovi, podle tehdejšího pojetí -  patronovi  státní hranice. Starý Jičín se stal již na počátku 13. století tržní vsí.  Při  spojovacích  cestách s okolím vznikaly další  kolonizační osady. Tyto  se stávají součástí  panství, jehož tržním centrem je Starý Jičín. Patrně již kolem  r. 1230 získal  Starý Jičín  s okolím  Arnold z Hückeswagenu. První písemná zmínka o hradu pochází  ze 14.7.1240. Počátkem 14. století se stal držitelem hradu rod pánů z Kravař.  Po několika změnách majitelů po husitských válkách, získává panství na počátku 16. století rod pánů ze Žerotína. Žerotínové hrad i panství ztrácejí počátkem třicetileté války. V průběhu této války je hrad obsazován vojsky obou stran. V držení hradu se až do 18. století vystřídala řada rodů. Koncem 18.století se hrad i panství dostávají do majetku rodu Seilernů. Vzhledem k nezájmu majitelů hrad rychle podléhal rozkladu. Ani snaha hraběte Bedřicha Deyma na počátku 20. století nezabránila hlodajícímu zubu času a z kdysi mohutného hradu se stala zřícenina. Následně také v době, kdy byl ve vlastnictví státu, měli tehdejší představitelé Místního národního výboru snahu o jeho zachování. Samozřejmě za podpory občanů. Do vlastnictví Obce Starý Jičín byl hrad převeden až v roce 1996.

Obci Starý Jičín však nezůstává osud této dominanty lhostejný. V roce 1996 byla obcí zrekonstruována hradní věž, v přízemí věže se nachází stylová  restaurace. Dále obec každoročně pokračuje v rekonstrukcích hradní zdi F. Rekonstruce jsou podporovány dotacemi Ministerstva kultury ČR z programu Záchrany kulturních památek a finanční spoluúčasti Obce Starý Jičín.

123