Obec Starý Jičín
Starý Jičín

Pořízení SMART radarových měřičů rychlosti v obci Starý Jičín

Za účelem zvýšení bezpečnosti v dopravě v obci se obec Starý Jičín rozhodla pořídit SMART radarové měřiče rychlosti.
V obci byly umístěny celkem 2 radary, první ve Vlčnově ze směru od Hůrky a druhý ve Starojické Lhotě ve směru na Starý Jičín. Jedná se o dopravní senzory, které jsou jednou ze součástí zavádění chytrých služeb pro obec, tzv. IoT (Internet of Things) – internetu věcí. Speciální senzory monitorují jak četnost průjezdu vozidel, tak jejich rychlost a překračování rychlosti. Statistická data o průjezdech a rychlostech jsou zaznamenávána pro další zprácování a také on-line veřejně dostupná na adrese:
https://staryjicin.chytrejsiobec.cz/ či v mobilní aplikaci Sencito. K tomuto byla uzavřena smlouva se společností Sencito.com, s.r.o., o poskytování služeb "Sencito", která přináší možnost dalšího rozšíření chytrých senzorů v libovolných oblastech správy veřejné infrastruktury a poskytování dat pro další využití v budoucnu.

Projekt Pořízení SMART radarových měřičů rychlosti v obci Starý Jičín byl podpořen v rámci dotačního programu Moravskoslezského kraje "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2023". Neinvestiční dotace z MSK činí 100.000 Kč.

MSK_logo