Obec Starý Jičín
Starý Jičín

Revitalizace remízku na parcele č. 956/3 v katastrálním území Loučka u Nového Jičína

Na podzim roku 2023 byly díky grantovému programu ŠKODA STROMKY revitalizovány volné plochy stávajícího obecního remízku, nacházejícího se nedaleko kopce Svinec. Cílem projektu bylo znovuobnovení celistvosti a funkčnosti remízku.

Za účásti veřejnosti a dobrovolníků z řad pracovníků obce, komise životního prostředí a starojických myslivců bylo vysazeno 34 stromů a 488 keřů, např. lípy srdčité, jeřáby ptačí, duby letní, ptačí zoby, hlohy obecné, dříny obecné, lísky obecné a další. Výsadba přispěje k ozelenění převážně holé plochy mezi poli, bude sloužit jako větrolam, úkryt pro zvěř a ptactvo, pomůže zadržování vody v krajině a vzhledem k tomu, že se jedná o mírně svažitý pozemek, bude mít také protierozní funkci. Remízek je veřejně přístupný, vhodný např. k rodinným procházkám a relaxaci v přírodě.

Prostřednictvím Nadace Partnerství a iniciativy Sázíme budoucnost (www.sazimebudoucnost.cz) se podařilo získat finanční podporu ve výši 87 343,- Kč. Zbylá částka ve výši necelých 30 000,- Kč byla dofinancována z rozpočtu obce.

https://www.skoda-auto.cz/o-spolecnosti/skoda-stromky

skoda logonadace partnerství

remizremiz2

lhoty

ČEZ - PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

SOCIÁLNÍ SLUŽBY OBCE SOSsj

SOSsj

munipolis

Hlášení závad

hlášení závad