Obec Starý Jičín
Starý Jičín

Stromořadí u Jantarové stezky

Cílem návrhu byla výsadba smíšeného stromořadí podél historické polní cesty, která tvořila spojnici mezi Starým Jíčínem a Starojickou Lhotou (v prostoru trasy Jantarové stezky). Vymezením travnaté polní cesty a výsadbou stromořadí došlo k doplnění vegetačního prvku do rozlehlých ploch, obnovení historické polní cesty a tím i prostupnosti krajiny. Doplněním keřových skupin dojde k rozšíření potravní nabídky pro živočichy, zvýšení úkrytových možností a zaclonění rušné komunikace.

Projekt obce Starý Jičín byl financován z Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operačního programu Životní prostředí ve výší 709 587,13 Kč. Realizace proběhla v letech 2019-2023.

OPZP