Obec Starý Jičín
Starý Jičín

Zateplení budovy osadního výboru Jičina č. p. 74

MSK_logoProjekt obce Starý Jičín je spolufinancován částkou 400.000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního titulu  Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2023“. Celkové uznatelné náklady za projekt činily 1.718.417 Kč.

Cílem projektu byly stavební úpravy objektu občanské vybavenosti. Nejdříve byla provedena oprava střechy, spočívající v nátěru plechové střešní krytiny, oplechování konstrukce komínů, výměny svodů a hromosvodů a nakonec nová elektro přípojka. Poté se pokračovalo zateplením obvodového pláště bufovy, zateplením stropů 1 NP, odvodněním budovy včetně okapových chodníků. Stavební úpravy probíhaly od září do listopadu 2023.

Osadní výbor na Jičině před zateplením

stary

Osadní výbor na Jičině po zateplení (listopad 2023)

novy