Obec Starý Jičín
Starý Jičín

Územní plán pro obec SJ z r. 2008

ÚZEMNÍ PLÁN PRO OBEC STARÝ JIČÍN z r. 2008Dokument Posouzení návrhu "Územního plánu obce Starý Jičín" z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví ke stažení zde.

 Grafická část 

I.3. a) Výkres základního členění území

I.3. b) Hlavní výkres 

II.2. a) Koordinační výkres 

II.2. a) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 

Legendy výkresů 

II.2. b) Výkres širších vztahů 50 000

Legenda výkresů širších vztahů

Technické vybavení území 

Výkres technického vybavení území 

Legenda výkresu technického vybavení území

Textová část

Textová část (výrok)

Textová část odůvodnění

​​​​​​​​​​​​​​Textová část odůvodnění - pořizovatel