Obec Starý Jičín
Starý Jičín

Územní studie obce Starý Jičín

Územní studie pro zastavitelnou plochu 9Z/4 SO–V pro k.ú. Vlčnov u St. Jičína


Textová část: průvodní zpráva

Dokladová část: zde ke stažení

Grafická část: grafická část

 

Územní studie pro zastavitelnou plochu 6 Z / 5 B-RD na k. ú. Petřkovice


Textová část: průvodní zpráva

Dokladová část: zde ke stažení

Grafická část: Situace M 1: 1000 a 1 : 500

           

Územní studie Starý Jičín 5 Z/ SO-V pro  k.ú. Palačov (Horák)


průvodní zpráva zde ke stažení, situace širších vztahů zde ke stažení

koordinační situace zde ke stažení

 

Územní studie Starý Jičín pro zastavitelnou plochu 8 Z/5 B-RD k.ú. Starý Jičín (Pod hradem) 


textová část zde ke stažení

 grafická část zde ke stažení

 

Územní studie Starý Jičín  7 Z/8b SO-V pro k.ú. Starojická Lhota


textová část: titulní strana, zpráva 

grafická část:

GP levá - výměry, GP levá strana1, GP - pravá strana, GP - pravá strana-výměry2,

situace1, situace2, situace3,

 

Územní studie Starý Jičín  9Z/1b SO-V pro k.ú. Vlčnov u Starého Jičína


textová část: titulní strana, průvodní zpráva

grafická část: situace1,  situace2situace3,