Obec Starý Jičín
Starý Jičín

Obecní remízek dostal nový kabátek

Obecní remízek dostal nový kabátek 1

revitalizace obecního remízku pod Svincem

V pátek 17. 11. 2023 se za účasti veřejnosti a dobrovolníků z řad pracovníků obce, komise životního prostředí a starojických myslivců podařilo revitalizovat volné plochy stávajícího obecního remízku, nacházejícího se nedaleko kopce Svinec. Cílem projektu bylo znovuobnovení celistvosti a funkčnosti remízku.

Bylo vysazeno 34 stromů a 488 keřů, např. lípy srdčité, jeřáby ptačí, duby letní, ptačí zoby, hlohy obecné, dříny obecné, lísky obecné a další… O část přípravných prací, jako jsou vysečení pozemku, instalace oplocenek a hloubení jamek, se postarali naši chlapi již pár dní předem, a tak jsme se mohli naplno pustit do samotného sázení. Sazenic bylo poměrně dost, ale díky dobré organizaci práce výsadba hezky odsýpala. Závěrem byli všichni pracanti oceněni nejen dobrým pocitem, ale i do křupava opečeným špekáčkem.

Výsadba přispěje k ozelenění převážně holé plochy mezi poli, bude sloužit jako větrolam, úkryt pro zvěř a ptactvo, pomůže zadržování vody v krajině a vzhledem k tomu, že se jedná o mírně svažitý pozemek, bude mít také protierozní funkci. Remízek je veřejně přístupný, vhodný např. k rodinným procházkám a relaxaci v přírodě. Věříme, že se jej podaří zachovat pro budoucí generace.

Tyto stromy byly vysazeny díky grantovému programu ŠKODA STROMKY
www.skoda-auto.cz/o-spolecnosti/grant-skoda-stromky

Prostřednictvím Nadace Partnerství a iniciativy Sázíme budoucnost (www.sazimebudoucnost.cz) se podařilo získat finanční podporu ve výši 87 343 Kč. Zbylá částka ve výši necelých 30 000 Kč byla dofinancována z rozpočtu obce.

Zuzana Segeťová Rosová 

Datum vložení: 10. 1. 2024 14:48
Datum poslední aktualizace: 10. 1. 2024 14:55
Autor: Ivana Pavlíková