Obec Starý Jičín
Starý Jičín

Poplatky

POPLATEK ZA ODPAD A PSA

Občan, přihlášený k trvalému pobytu v obci Starý Jičín, je povinen hradit poplatek za odvoz tuhého domovního odpadu (TDO) a vyplnit "PŘIHLAŠOVACÍ LÍSTEK POPLATNÍKA" .  Vlastnoručně podepsaný jej doručit na Obecní úřad Starý Jičín - účtárnu.

Poplatek na rok 2023 činí  684,- Kč za 1 obyvatele a je splatný k 30.6. daného roku. Poštovní poukázky se nezasílají.

Svoz odpadu probíhá každých 14 dnů, vždy lichý týden ve čtvrtek.

 

ÚHRADA POPLATKU:

  • Hotově nebo bezhotovostní platební kartou v pokladně Obecního úřadu Starý Jičín.
  • Bankovním převodem - číslo účtu 1760219309/0800 s uvedením variabilního symbolu a specifického symbolu 1337. Každý poplatník má svůj variabilní symbol. Pokud neznáte svůj variabilní symbol, je možné zaslat dotaz na emailovou adresu ulrychova@stary-jicin.cz či tel.: 556 785 151 (Lenka Ulrychová).
  • -----------------------------------------------------------------------------------

Poplatek ze psa platí držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Starý Jičín.

Poplatek se platí ze psů, starších 3 měsíce.

Držitel psa je povinnen vyplnit formulář - Oznámení o chovu psa a ten doručit podepsaný na Obecní úřad Starý Jičín - účtárnu.

VYHLÁŠKA OBCE STARÝ JIČÍN č.3/2009, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volný pohyb psů na území obce Starý Jičín zde ke stažení.

Roční poplatek za psa jsou povinni platit všichni držitelé psů v obci, podle vyhlášky č. 3/2019 o místním poplatku ze psů a to ve výši:

Pes v rodinném domě 

400,- Kč za 1 psa

800,- Kč za každého dalšího psa téhož majitele.

 

Pes v bytovém domě

500,- Kč za 1 psa

1.000,- Kč za každého dalšího psa téhož majitele.

 

Poživatel starobního či invalidního důchodu

200,- Kč za 1 psa

300,- Kč za každého dalšího psa téhož majitele.

 

Poplatek je každoročně splatný nejpozději do 30.4. daného roku.

Složenky se nezasílají. 

Poplatek lze uhradit hotově nebo bezhotovostní platební kartou v pokladně Obecního úřadu Starý Jičín.

Poplatek lze rovněž uhradit bankovním převodem – číslo účtu 1760219309/0800 s uvedením specifického symbolu 1341  a  variabilního symbolu. Každý poplatník má svůj variabilní symbol.

Pokud neznáte svůj variabilní symbol je možné zaslat dotaz na emailovou adresu

ulrychova@stary-jicin.cz  nebo telefonicky 556 785 151.

 

Formuláře

Kontakt:

Lenka Ulrychová

tel. 556 785 151

e-mail: ulrychova@stary-jicin.cz