Obec Starý Jičín
Starý Jičín

Vítání občánků

Vítání občánků probíhá 2 x ročně. 


Fotografie z vítání občánků dne 12.04.2022 - 1. skupina 

Fotografie z vítání občánků dne 11.10.2022 - 1. skupina